Новини

мар 20, 2010
Новият сайт на МПМ-Миряна Маджарова е в процес на разработка.
 

Подобрения и вторични обработки

Епоксидно импрегниране – устойчиво на масла, горива, леки киселини и основи.  Осигурява водонепропускливост. Елиминира отделянето на прах и при ново изпълнени настилки. Изпълнява се веднага след шлайфането или след 14 дни и вторична обработка.

Импрегниране и хидрофобизиране с материали на основа СИЛАН. Водата не попива и стои на капки по повърхността. Препоръчва се само за външно прилагане.

Слабо импрегниране изпълнено като влагозадържащо покритие.

Обработка с повърхностни втвърдители - кристализатори – усилва водоплътността и износоустойчивоста на бетоновите настилки. Спира отделянето на прах. Препоръчва се за настилки без „посипка”.

Оцветяване на бетонови настилки с проникващи бои за бетон.

Полиране на бетонови настилки.

Лакови епоксидни и полиуретанови покрития и бои. Улесняват поддържането. Устойчиви на леки киселини и основи.