Новини

мар 20, 2010
Новият сайт на МПМ-Миряна Маджарова е в процес на разработка.
 

Проектиране и изграждане

Проектиране и изграждане

Индустриални подове за много тежки натоварвания със силно износоустойчив пласт 6-15 мм „fresh on fresh”. Якост на натиск над 80 N/mm2 . Височината на бетона и армировката зависят от статичните и динамичните товари.

Индустриални подове върху уплътнена основа за средни и леки натоварвания с височина на бетона 10-25 см. Армирани с метални фибри. Повърхностен втвърдител - “посипка” 3-6 кг/м2.

Индустриални подове върху съществуващ бетон и полимерен грунд с минимална височина 4 см, армирани с метални или PPE фибри.  Повърхностен втвърдител - “посипка” 3-6 кг/м2 .

Тънки износоустойчиви настилки 0.8 до 2 см като замазка върху епоксиден или полимерен грунд. Машиннио изпердашени както шлайф бетон. Материали от KORODUR. Могат да поемат много тежки натоварвания на износване . Могат да се изпълняват при здрава бетонна основа без активни пукнатини. Възможно бързо въвеждане в експлоатация.

Възможно изпълнение в цвят или цветова тоналност.

При конкретни изисквания са възможни Подобрения и вторични обработки.